Vilkår ved bestilling av serviceoppdrag pr. 26 Juli 2016

VV Teknikk As er et servicefirma lokalisert i Larkollveien 10 1570 Dilling. Vi utfører oppdrag innen VVS faget, varme, ventilasjon, sanitær, kjølefaget, billakkeringskabiner og olje- og gassfyring. Vi har sentral godkjenning i alle fag. Vi er en tverrfaglig bedrift. Ved serviceoppdrag kan det oppstå at vi må benytte flere faggrupper for og få utført oppdraget. Våre serviceteknikere har arbeidsted i Larkollveien 10. og serviceoppdrag starter som oftest på dette stedet hvis ikke annet er avtalt. Oppdraget er avsluttet når teknikker er kommet tilbake til arbeidstedet eller annen kunde, kjøretid og km faktureres etter våre timesatser. Ved timearbeid faktureres pr. påbegynte halvtime og medgått tid til oppdraget med bestilling av deler, utstyr samt opprydding i servicebil etter endt oppdrag.
Minimum arbeidstid pr oppdrag er 1 time + kjøring.

Det finnes mange forskjellige produkter vi kan utføre serviceoppdrag på. Produktene er av kjente og ukjente merker så utsendt tekniker kan ha variert erfaring om produktet. Det må med dette aksepteres at noe tid medgår til og bli kjent med produkt og løsninger rundt dette.

All medgått tid på feilsøking/reparasjon faktureres.

Det anbefales alltid og be om pristilbud etter en feilsøking er utført på reparasjonsarbeidet.

Ved innleie av annen arbeidskraft/tjenester fra andre blir dette fakturert etter egne avtaler.

Alle kunder tilsendes faktura etter endt oppdrag med 15 dager kreditt/forfall hvis ikke annet er avtalt.

 

Våre timesatser pr. 26/07-2016

 • Rørlegger                                               kr 825,- ink. mva            (kr 660,- eks. mva)
 • Ventilasjons tekniker                            kr 900,- ink. mva            (kr 720,- eks. mva)
 • Kulde tekniker                                       kr 975,- ink. mva            (kr 780,-  eks mva)
 • Fyrings tekniker                                     kr 975,- ink. mva            (kr 780,- eks mva)
 • Transport Moss/ Rygge                         kr 250,- ink. mva            (kr 200,- eks mva)
 • Transport Våler/Råde                            kr 312,50. ink mva         (kr 250,- eks mva)
 • Transport Vestby/Fredrikstad              kr 375,- ink. mva              (kr 300,- eks mva)
 • Kjøring pr km.                                         kr 9,37 ink. mva              (kr 7,50  eks .mva)
  Eventuelle bompasseringer vil bli fakturert.

 

 

Miljømerkede og energieffektive produkter med lang levetid

VV Teknikk AS er en miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Dette betyr for oss som leverandør av produkter og tjenester at vi har en forpliktelse på at vi leverer miljøriktige og energibesparende produkter med lang levetid. Vi er også forpliktet til å kreve av våre leverandører at de også tilfredsstiller våre innkjøpskrav og rutiner. VV Teknikk ble etablert i 1979 og fremstår som en liten bedrift med lang fartstid og godt fornøyde kunder. Vi utfører pr. dags dato service på produkter vi leverte for over 30 år siden som fortsatt er i daglig drift. Dette gjenspeiler at produkter med lang levetid har vært i fokus i flere tiår tilbake. VV Teknikk AS er kontrollmedlem av returordningen for emballasje, Grønt Punkt Norge AS. Vi oppfyller alle dagens krav til håndtering av kjemikaler, avfall og emballasje. Ved at VV Teknikk AS har levert og/eller installert et produkt kan du som forbruker være sikker på at du har fått et godt og energieffektivt produkt.

I vår prosjekteringsprosess har vi fokus på følgende:

 • Lang levetid
 • Energieffektivitet
 • Høy driftssikkerhet
 • Resirkulering
 • Brukervennlighet
 • Miljøvennlig

Pris på produkter med høy kvalitet vil ligge noe over billigere alternativer, så vårt hovedfokus på energieffektive produkter med lang levetid vil på lang sikt være det billigste alternativet for våre kunder.
Bli en som ønsker å bidra til et bedre miljø du også!