F-Gass sertifisert

Varmepumper, kjøle-/fryseanlegg og aircondition inneholder kuldemedie i form av fluorholdige gasser (F-gasser). Alle som håndterer disse gassene må være sertifisert innen kravene om lekkasjetesting, De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK-gass. Etter 1. september 2013 må alle som installerer luft/luft varmepumper, kjøle-/fryseanlegg og aircondition, være sertifisert. VV Teknikk AS, og våre montører er F-Gass sertifisert.
VV Teknikk logo og F-Gass sertifisering

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig ordning innenfor funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. For ansvarlig kontrollerende er sentral godkjenning obligatorisk. Den sentrale godkjenningsordningen retter seg mot foretak som arbeider med søknadspliktige tiltak. Som prekvalifisering av foretak fungerer ordningen som et hjelpemiddel for kommunene i byggesaksbehandlingen. Ordningen skal bidra til å gjøre kommunenes vurdering av ansvarsrett og gjennomføringen av byggesaken enklere og sikre kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.
Sentral logo

EO-Godkjente fyringsteknikere

EO-ordningen er etablert for å bidra til energieffektiv, sikker og miljøvennlig drift av oljefyringsanlegg. Interessentene i EO-o rdningen er representanter fra bransjeorganisasjonene og fagmiljøet. EO-ordningen er utviklet i samarbeid med myndighetene, og skal sikre kundene god kvalitet på servicearbeid. Ordningen fungerer også som klageinstans for kunden. En EO-godkjent fyringstekniker har gjennomgått en faglig opplæring og er kvalitetssikret og godkjent i hht fastlagt eksamen.
eo godkjent logo