Speedpaint energisparepakke

Visste du at det mest antagelig blir forbud mot oljefyring i 2020? – det heter så i Stortingets klimamelding fra 2012. Eller, har du tenkt på å gå over til annen oppvarming i lakkeringskabinen, av andre årsaker? Uansett bør du velge en løsning med direkte gassbrenner, jet-dyser og frekvensstyrt avtrekk og tilluft – det lønner seg!

Du behøver ikke å bytte ut lakkeringskabinen for å øke kapasiteten, redusere energiforbruk og CO2-utslipp. VV Teknikks energi­sparepakke kan installeres i alle eksisterende lakkeringskabiner, uansett nåværende oppvarmingsform. Med vår energi­sparepakke oppvarmes ventilasjonsluften direkte med en ”kanalbrenner” som går på gass. Alt varmetap i kjeler og varmeveksler elimineres. Etter konverteringen er det heller ikke noe varmetap via skorstein(normalt ca. 20 %) og overførselen av varme, til lakkerings- kabinen, er så stor at arbeidstiden for hver lakkering reduseres voldsomt. Virkningsgraden er 100 %.

Fordeler med VV Teknikks Speedpaint energisparepakke:
• Markedets dokumentert beste energibesparelser (gir en besparelse på rundt 30 % av energiforbruket).
• Kan spare utskiftning av gammel kjele, som koster 60-80.000 kr.
• Besparelser i utgifter til vedlikehold.
• Hurtigere lakkeringsprosess og dermed større kapasitet.
• Helautomatisk regulering av trykk i kabinen sørger for bedre lakkeringsresultat og etterbehandling.
• Smidigere drift av sprøyte-/tørkekabinen og mindre slitasje.
• Kan installeres i alle sprøyte-/tørkekabiner uansett nåværende oppvarming (olje, gass, fjernvarme etc.).
• Ingen temperatursvingninger i kabinen.
• Frekvensomformere sørger for at det kun brukes den energi, som det er behov for.
• Styring med spareprogrammer, gjennomtenkt til minste detalj, og med brukervennlig touchpanel.
• Kort tilbakebetalingstid av investeringen (3-5 år, i enkelt tilfeller helt ned i 1 år).
• VV Teknikk AS står for arbeidet med å innhente godkjennelser.
• Redusert CO2-utslipp

Økonomi
En vesentlig grunn for og montere vår Speedpaint energisparepakke er de økonomiske fordelene. Du sparer på både energi og årlige driftsutgifter. Energiutgiftene til drift av en lakkeringskabin er betydelig. Energiprisene har vært stigende, og det må forventes, at priserne stiger ytterligere i årene som kommer. Derfor vil en reduksjon av energiutgiften ikke bare gi en besparelse her og nå, men vil også sikre en stadig stigende økonomisk gevinst i fremtiden. Den smarte styringen og frekvensstyrt avtrekk vil også føre til at strømforbruket vil gå dramatisk ned. Installasjon av vår energisparepakke vil typisk gi besparelser i energiforbruket på ca 30 %. Dette sammen med den økte kapasiteten, kan føre til så store besparelser at investeringen kan være tilbakebetalt meget raskt, vanligvis 3-5 år, i noen tilfeller helt ned i ett år.

Større kapasitet
Ved installasjon av Speedpaint blir tørkeprosessen betydelig kortere. I tillegg til en raskere og mer effektiv varmekilde, blir varmluften ledet via en rekke jetdyser som sprer varmluften raskere og jevnere i kabinen. Jet-dysene er utviklet for å redusere tørketiden av alle typer lakk. For vannfortynnbare produkter er luftbestrykning viktigste faktor for redusert tørketid, mens for løsemiddelbaserte produkter er temperatur viktigste faktor. Med Speedpaint oppnår man begge deler. Dyser plassert langs begge langsidene av kabinen overøser lakkeringsobjektet med luft. Ved tørking av vannbasert lakk kreves ingen temperaturheving, men ved tørking av løsemiddelbaserte lakker, sendes oppvarmet luft gjennom dysene. Uten Jet-dysene får man høyere temperatur oppunder taket enn nede ved gulv i kabinen. Ønsket temperatur oppnås også vesentlig raskere, og den total tørketiden reduseres. En raskere lakkerings- prosess gir økonomiske fordeler, og større kapasitet i kabinen. Det kan forventes en tidsbesparelse på omkring 25-45 %, som betyr lavere produksjonspris pr. enhet, som går igjennom kabinen.

Miljø
Mindre energiforbruk gir også mindre utslipp av bl.a. CO2. En ombygging fra oljekjel til direkte gass, vil derfor være en betydelig mer miljøvennlig løsning. Og husk – fyring med olje blir antagelig forbudt fra og med 2020.

Helt komplett anlegg
Når du bestiller Speedpaint energisparepakke hos oss, sørger vi for hele installeringen. Helt fra nedgravning av gasstanken og gasstilslutning, el-installasjonen, kjeleutskiftningen og nyinstallasjoner. Vi foretar oppstart og justering av anlegget. Vår energisparepakke kan også installeres i områder der naturgass er tilgjengelig via ledning.
Ved installasjon av energisparepakken demonteres det gamle varmebatteriet/-veksleren og vi monterer i stedet en enhet med direkte gassbrenner. Det installeres komplett ny styring, nye frekvensomformere til regulering av luften, og det gamle utsugingsspjældet tas ut av drift. Den nye styringen er meget driftssikker og skånsom for anlegget. Store svingninger i trykket i kabinen fjernes, og risikoen for urenheter i lakken reduseres.
Kabinen kan meget raskt komme opp på tørketemperatur(ca 3 min. fra 30-70 °C), og den nye styringen gir presis regulering av temperaturen. Svingningene i temperaturen under sprøytning er under 1 °C. Tørketiden reduseres også pga. jet-dysene. Dette gir lakkeringskabinen større kapasitet.

Kort nedetid
Vi sørger for rask og effektiv installasjon slik at nedetiden på lakkeringskabinene blir så kort som mulig. En typisk konvertering tar gjerne en ukes tid, men nedetiden på anlegget blir på 3-5 dager, avhengig av hvor mange kabiner som skal konverteres.

Godt utprøvd
Vår energisparepakke kan installeres i alle eksisterende lakkeringskabiner, uansett om de oppvarmes med olje, gass eller fjernvarme. Energisparepakken oppfyller kravene til internt og eksternt miljø fra alle myndigheter, og  er godkendt av gasselskapene. Vår sammarbeidspartner NIM, som produserer komponentene, har installert systemet hos over 200 fornøyde kunder i Danmark, så systemet er godt utprøvd.

Vi holder til på Dilling i Rygge kommune, rett utenfor Moss. Om du behøver vår hjelp kontakt oss via epost: support@vvteknikk.no, på tlf 69 26 46 70, eller send forespørsel under.

Forespørsel

lastNed


Flere mann i arbeid sørger for at nedetiden
på anlegget blir kort.

 

lakkering2
Det blir installert jet-dyser som gir jevnere, raskere og mer effektiv tørking.

 

lakkering3
Systemet er enkelt i bruk og kommer med betjeningspanel med tuchscreen.

 

lakkering4
Direkte gassbrenner med 100% virkningsgrad gir betydlig raskere tørkeprosess.

 

lakkering5
Speedpaint er installert hos mer enn 200 fornøyde kunder i Danmark, men også her hjemme. Bildet er fra Autolakk AS i Moss.