Miljøfyrtårn

VV Teknikk AS er Miljøtårn-sertifisert. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Ett av kravene er kildesortering av avfall. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
miljøfyrtårn logo

Grønt punkt

Vi er medlem av Grønt punkt. Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende, som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur.
grønt punkt logo

Svanemerkede trykksaker

Våre trykksaker trykkes på svanemerket papir, av svanemerket trykkeri som oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer – og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.
svanemerke logo