Bytte eller sanere oljetank

VV Teknikk har lang erfaring med å bytte ut og sanere oljetanker. Olje–/parafintanken er en viktig del av et fyringsanlegg, det er derfor meget viktig at montering av disse blir riktig utført. Dette gjelder så vel tank, som rør fra tank og frem til oljebrenner. Produsenten av oljetankene leverer et sertifikat med alle tanker som leveres ut.
VV Teknikk utfører en trykktest av alle tanker, og vi leverer et trykkprøvesertifikat til hver tank vi monterer. VV Teknikk sørger også for all annen nødvendig dokumentasjon og nødvendige søknader for arbeidene.
Som eier er du pliktig til å kontrollere oljetanken din. Nedgravde oljetanker som er eldre enn 20 år skal tilstandskontrolleres etter forskrift av 1997 om nedgravde oljetanker.
oppgravd hvit oljetank

Sjekk av nedgravd oljetank

Det kan være vanskelig å føre et korrekt regnskap over fyringsutgiftene, dette pga varierende vær og temperaturforhold. Noen vintre er kalde, andre ikke. Dersom tanken lekker, vil ”forbruket” øke, og det er ikke sikkert dette oppdages før det er for sent. Problemet forverres ytterligere når tanken fylles, fordi tanken normalt blir fylt med trykk. I verste tenkelige fall renner oljen tvers gjennom tanken. Det kan i tillegg til dette være hull på returledning eller rør fra oljebrenner til oljetank. Det samme skjer her, oljen blir spylt rett ut i grunnen. Om det er montert forbruksmålere på oljebrenneren vil mengde fylt olje kunne avregnes mot det som er forbrukt.

En tilstandsjekk av nedgravde oljetanker behøver ikke koste mange tusen kroner. De fleste nedgravde oljetanker ligger ca. en halv meter under bakkenivå. Mannlokk eller inspeksjonsluke må graves frem, det samme gjelder alle rør og rørdeler som er tilkoblet oljetanken før tanken kan inspiseres. Deretter må tanken rengjøres innvendig, for så og sjekkes visuelt, med ultralyd og spesialutstyr. Er korrosjonsangrepene på tanken store krever forskriftene at tanken byttes.

Vi holder til på Dilling i Rygge kommune, rett utenfor Moss. Om du behøver vår hjelp kontakt oss via epost: support@vvteknikk.no, på tlf 69 26 46 70, eller send forespørsel under.

Forespørsel

nedgravd oljetank med stor åpning