Over 35 års erfaring

Bedriften ble etablert av Terje jordfald, som Oljefyringsservice i 1979. Som resultat av en sammenslåing, i 1985, ble VV Teknikk AS det nye navnet. Bedriften har siden hatt lokaler i Larkollveien 10 på Dilling i Rygge kommune, utenfor Moss. VV Teknikk drives i dag av Terje Jordfald og Truls Kristiansen, som er daglig leder.

VV Teknikk er opptatt av miljøet og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har vi også lagt stor vekt på å tilby produkter og løsninger som benytter fornybar energi. VV Teknikk leverer komplette løsninger for vannbåren varme med gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan bl.a. tilby et unikt solvarmesystem i kombinasjon med varmepumpe. Vi tilbyr installasjon og service på ventilasjons-, varme- og sanitær- og alle typer kuldeanlegg. Vi har et tverrfaglige arbeidsmiljø, med mange dyktige ansatte og setter fokus på fornøyde kunder. Vi har høyeste kredittverdighet(skår 5) hos Soliditet Decision.

Vår erfaring er din trygghet!

Tre røde a bokstaver som betyr kredittverdighet